Lůžkový hospic

Žádost o přijetí

Pro příjetí do hospice je nutné vyplnit Žádost o přijetí s přiloženou aktuální lékařskou zprávou (ke stažení zde:DOC, PDF nebo ji lze vyzvednout v hospici či sociálních pracovnic nemocnic). Vyplněnou žádost a lékařskou zprávu je možné podat osobně, faxem, emailem a poštou.

Praktické informace

 • k příjetí je nutné sociálním pracovnicím hospice podat Žádost o přijetí (formulář je k dispozici ve formátu DOC nebo PDF nebo jej lze vyzvednout v hospici nebo u sociálních pracovnic nemocnic)
 • telefonicky lze domluvit prohlídku hospice
 • v případě, že žádost pošlete faxem či poštou, bude vás sociální pracovnice aktivně kontaktovat; čekací doba na přijetí je krátká - většinou řádově dny
 • od pacientů je požadována spoluúčast na zvýšených sociálních nákladech ve výši 290,- Kč/den a adekvátní část přispěvku na péči (pokud byl přiznán)
 • platba za přespání příbuzného v hospici je 50,- Kč/noc + samostatně se hradí strava

Na lůžkovém oddělení poskytujeme:

Lékařskou péči a léčbu

 • zlepšení zdravotního stavu - zmírnění bolesti, dušnosti, úzkosti, deprese, nechutenství, zažívacích a jiných potíží
 • nastavení přiměřené a ulevující léčby
 • pravdivé a laskavé jednání, pojmenování cílů léčby
 • propuštění domů a podporu i v domácím prostředí, pokud to zdravotní stav dovolí

 

Ošetřovatelskou péči

 • odbornou, kvalitní, přiměřenou, laskavou péči
 • zajištění přiměřené pohybové aktivity - rehabilitace, ergoterapie
 • denní režim dle přání nemocného
 • soukromí, nikoli opuštěnost

Sociální péči

 • neomezené návštěvy
 • jedno-či dvoulůžkové pokoje s polohovacím lůžkem, televizí, některé i se sociálním zařízením
 • na pokoji možnost přistýlky pro přespání příbuzných
 • odborné poradenství o dávkách sociální podpory a možnostech sociální pomoci
 • podporu a pomoc příbuzným a blízkým nemocného

Psychologickou péči

 • zmírnění vnitřního neklidu a zmatku z nejisté budoucnosti
 • hledání cesty, jak se vyrovnat s omezeními a ztrátami, které nemoc přináší
 • pomoc při hledání důstojnosti navzdory nemoci
 • pomoc ve snaze maximálně prožívat přítomnost
 • podporu příbuzným a blízkým nemocného

 

 

Proč stojí za to využít hospicovou péči a léčbu?

 • život stanovením diagnózy nevyléčitelné nemoci nekončí
 • bolest a další nepříjemné projevy nemoci lze účinně zmírnit
 • s pomocí hospicové péče může mít život smysl a důstojnost i v době utrpení až do konce života
 • čím dříve se hospicová péče zahájí, tím lépe
 • hospicová péče má různé formy - lůžkovou, ambulantní, domácí podle vašeho stavu a vašich potřeb budeme společně hledat formu, která je pro vás nejvhodnější

První kontakt pro přijetí do péče lůžkového a domácího hospice (příjem žádostí):

+420 543 421 494
+420 773 499 943

 

Email: info@hospicbrno.cz

​Fax: *420 543 211 060