Domácí hospic

poskytuje mobilní specializovanou paliativní péči pacientům na konci života (týdny až měsíce) v jejich domácím prostředí.


Paliativní péče je přístup usilující o zlepšení života pacientů, kteří čelí problémům spojeným s neléčitelným onemocněním. Paliativní péče je léčba s jinou nadějí. Jde o aktivní celkovou léčbu, jejímž cílem není vyléčit onemocnění, ale léčit a tišit obtíže, které nemoc provázejí. Nejčastěji jde o léčbu bolesti, jež může být zapříčiněna vlastním onemocněním, ale i dlouhotrvající léčbou a fyzickým i psychickým vyčerpáním pacienta. Strádání také způsobuje dušnost, nespavost a úzkost. Dalšími častými komplikacemi, které pacientům znepříjemňují život, jsou potíže se zažíváním – nechutenství, nevolnost, průjmy nebo naopak zácpy. Všechny tyto symptomy lze potlačit nebo zmírnit vhodnou medikací, dietou, rehabilitací, komunikací a dalšími metodami. Paliativní péče ctí a chrání život. Umírání a smrt považuje za normální proces, smrt tedy ani neurychluje, ani neoddaluje.

Odborný personál (lékaři, sestry, sociální pracovnice, terapeut a duchovní) je svým pacientům a jejich blízkým k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a tým vede odborný lékař‑paliatr. Péče a léčba se mění v závislosti na vývoji nemoci. A až do konce může mít nemocný potřebnou léčbu a péči doma.

Rady a informace poskytujeme na telefonním čísle 773 559 957 Po—Pá 9—16h.

Péče v domácím hospici je vhodná tehdy, když je rodina ochotna o  nemocného pečovat či péči v domácím prostředí zajistit. Domácí hospic rodině s touto péčí pomáhá tím, že poskytuje potřebné zdravotní, sociální, psychologické a duchovní služby. Při přijímání do péče se stanovuje pečující osoba, která uvádí kontaktní telefon, na kterém bude vždy k zastižení.

Žádost o přijetí vyplňuje pacientovi ošetřující lékař (praktický lékař nebo specializovaný lékař v nemocnici či ambulanci). O přijetí do péče pak rozhoduje lékař domácího hospice podle fáze nemoci, potřeb nemocného a jeho blízkých a kapacity služby.


Péče domácího hospice je zpoplatněna částkou 150 Kč/den.

100 Kč — služby multidisciplinárního týmu, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění (odborné poradenství při životě s nemocí a při vyrovnávání se pacienta i pečujících s umíráním) a zapůjčení drobných kompenzačních pomůcek a jejich dovoz (oxygenátor, vozík, chodítko, WC židle, anidekubitní a polohovací pomůcky).

50 Kč — pohotovostní režim péče (dostupnost zdravotních služeb 24/7). V případě pojištěnce smluvní zdravotní pojišťovny mohou být služby plně hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění. V takovém případě se pohotovostní poplatek neplatí. O zařazení pacienta do úhrady zdravotní pojišťovnou rozhoduje lékař na základě indikačních kritérií v souladu s podmínkami danými platnou legislativou.

V odůvodněných případech lze požádat  prostřednictvím sociální pracovnice o slevu.