Sociální poradenství

Hospicová poradna – odborné sociální poradenství

Poslání a cílová skupina

 • Hospicová poradna vám poskytne základní sociální a odborné sociální poradenství.
 • Hospicová poradna je zde pro uživatele, kteří pečují o blízké, kteří trpí nevyléčitelným onemocněním v pokročilém či konečném stadiu, v přirozeném domácím prostředí. V konkrétních případech je poradenství poskytováno i pro samotné nemocné.
 • Poradenství je poskytováno také pozůstalým.
        Cílová skupina:
   
        osoby s chronickým onemocněním
        osoby s jiným zdravotním postižením
        osoby s kombinovaným postižen
        osoby se zdravotním postižením
        osoby v krizi
        senioři

 

Co pro vás můžeme udělat?

 • Poskytneme poradenství v oblasti sociálně právní, v oblasti sociálních služeb a orientaci ve zdravotnickém systému. Pomůžeme vám při uplatňování oprávněných zájmů uživatelů a při obstarávání osobních záležitostí.
 • Podáme informace z následujících oblastí:
  • důchodové pojištění
  • odlehčovací pobyty
  • zařízení pro seniory
  • sociální pobyty ve zdravotnických zařízeních
 • Zprostředkujeme kontakt na další poskytovatele sociálních služeb:
  • pečovatelské služby
  • odlehčovací pobyty
  • zařízení pro seniory
  • sociální pobyty ve zdravotnických zařízeních
 • Poskytneme informace o zdravotnických službách:
  • ambulantních zařízeních
  • lůžkových zdravotních zařízeních
  • ambulancích léčby bolesti a paliativních ambulancích
  • ošetřovatelských službách
 • Chceme vás podpořit ve vaší snaze, aby nemocný mohl zůstat co nejdéle v domácím prostředí, pokud je to možné až do konce života. Můžete se nás ptát na všechny otázky, které se k tomuto tématu vztahují.
 • Můžeme vám pomoci zlepšovat vaše dovednosti v pečování o blízkého, například vám ukázat, jak zabezpečovat hygienu u nemocného, jak s ním pohybovat na lůžku, jak ho ošetřovat atd.
 • Pomůžeme vám zajistit kompenzační pomůcky pro péči v domácím prostředí, zapůjčíme pomůcky, podáme informace o jiných půjčovnách.
 • Poskytujeme podporu pozůstalým.
 • Poskytneme vám zdarma některé základní pomůcky v péči o nemocné (podložní mísy, močové lahve, korzety, různé typy hůlek a berlí atd.).

Principy poskytovaných služeb

 • Každý člověk je vždy vnímán individuálně a komplexně se svými fyzickými, psychickými, sociálními, duchovními a kulturními potřebami.
 • Vždy je chráněna důstojnost uživatele služby a ostatní jeho lidská práva a svobody.
 • Péče vychází důsledně z přání a potřeb uživatele služby, respektujeme jeho hodnotové priority.
 • Služba je vždy nabízena celé rodině, případně dalším pečujícím o nemocného. Péče o rodinu pokračuje v případě zájmu i po úmrtí nemocného.
 • Služba je poskytována na nejvyšší možné profesionální úrovni, pracovníci svou odbornost zvyšují dalším vzděláním.
 • Služba je poskytována interdisciplinárním týmem, tým pracovníků poradny úzce spolupracuje s dalšími poskytovateli sociální a zdravotní péče.
 • Služba je poskytována zdarma.

Poradenské služby se poskytují: po telefonu, formou rozhovoru v poradně, jednorázovými poradenskými návštěvami v domácnostech nemocných. Poskytneme vám tištěné materiály (brožury, letáky, seznamy služeb). Mimo praktické informace také můžeme zprostředkovat kontakt na úřadech, pomůžeme vám v nácviku komunikace s nemocným a prakticky ukážeme některé postupy při ošetřování nemocného.

V hospicové poradně se vám věnují sociální pracovníci, zdravotní sestry, případně lékaři a psycholog.


Provozní doba hospicové poradny

Poradna v jinou hodinu je možná po dohodě.

Pondělí

8:00-12:00

12:30-16:00

Úterý

8:00-1200

12:30-16:00

Středa

8:00-1200

12:30-16:00

Čtvrtek

8:00-12:00

12:30-16:00

Pátek

8:00-12:00

12:30-16:00


Kontaktní údaje

Telefon: 543 421 493, 
Mobilní čísla: 731 444 959, 777 883 639, 703 167 368
 

Návštěvu je lépe domluvit předem  telefonicky.

 

Soubory ke stažení

Řád pro podávání stížností ve službě Odborné sociální poradenství - stáhnout

Formulář námětů a připomínek - stáhnout