Partneři

Činnost Hospice sv. Alžběty o.p.s.  podporují:

Firemní dárci:

Dary ve výši do 100 000 Kč:
 

 

 
   
Dary ve výši 100 000 Kč – 1 000 000 Kč:
 

 
   

 

 
 

Dárci neziskového sektoru:

Dary ve výši do 100 000 Kč:
 

 

 
Dary ve výši 100 000 Kč – 1 000 000 Kč:
 

 
 

 
 

Dárci státní správy a samosprávy:

Dary ve výši 100 000 Kč – 1 000 000 Kč:


 

Věcné dary a služby:

Dary ve výši do 100 000 Kč:
           

     

  

 
a další neveřejné právnické i fyzické osoby, jejichž jména nezveřejňujeme, avšak za jejich dary jsme jim vděční.