Partneři

Činnost Hospice sv. Alžběty o.p.s.  podporují:

  

 • Jihomoravský kraj
 • Statutární město Brno
 • Ministerstvo zdravotnictví ČR
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
 • Nadační fond Avast
 • Nadace Jistota
 • Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97
 • Nadace ADRA
 • Nadační fond Umění doprovázet
 • Nadace Zdraví pro Moravu
 • Nadace Charty 77
 • Nadace Taťány Kuchařové – Krása pomoci
 • Nadace Divoké husy
 • DATA SOFTWARE BRNO, s.r.o
 • S:LUKAS s.r.o.
 • Richter Gedeon - děkujeme za nákup oxymetrů pro potřeby domácího hospice
 • Lesy ČR, s.p.
 
a další neveřejné právnické i fyzické osoby, jejichž jména nezveřejňujeme, avšak za jejich dary jsme jim vděční.