Informace pro lékaře

Indikace do paliativní péče, konzultace léčby vašich pacientů — telefonická konziliární služba MUDr. Regina Slámová, vedoucí lékařka — 604 217 729, slamova@hospicbrno.cz


Péče je zacílena na zmírnění  symptomů nevyléčitelné progresivní nemoci během nemoci a v závěru života, komunikaci  s pacientem a jeho rodinou o dalším průběhu nemoci a jejich psychickou podporu, stanovení plánu péče a symptomatické léčby.

Zajišťujeme odbornou ošetřovatelskou péči (péče o drény, katetry, iv vstupy včetně portů a PICC, dekubity a maligní rány, aplikace infuzi, výživy, medikace — sc, iv, péče o umírajícího). Ke komplexní péči patří i zajištění sociálních potřeb (příspěvek na péči, pomoc v rámci sociálních služeb — odlehčovací či pečovatelské služby), potřeb duchovních, existenciálních a psychologických.

Česká společnost paliativní medicíny
Standardy paliativní péče
Fakta o paliativní péči
Centrum paliativní péče
Národní program paliativní péče