Výše členského příspěvku činí *:

Variabilní symbol platby: 888


Chci zaslat potvrzení o daru pro odečtení daní
Souhlasím se zpracováním výše uvedených údajů za účelem zařazení do databáze kontaktů, jejich správy a pro potřeby organizace.