Dobrovolnictví

Dobrovolnictví v Hospici sv. Alžběty o.p.s.

 

Práce dobrovolníků je nezbytnou a neopominutelnou součástí úspěšného fungování Hospice sv. Alžběty o.p.s. Činnost našich dobrovolníků je různorodá, od přímé interakce s pacienty ve smyslu individuálních setkávání na pokoji, procházek na zahradě či četby oblíbených knih, až po výpomoc se zajišťováním provozu hospice a přilehlé zahrady.

V roce 2017 pravidelně spolupracovalo s hospicem 59 dobrovolníků, kteří celkově odpracovali 3.410,5 hodin. V rámci programu firemního dobrovolnictví využíváme pomoci dobrovolníků např. ze společností Sanmina-SCI Czech Republic, AXA, INNOGY, Česká spořitelna, ADRA nebo KPMG. Spolupracujeme také se studenty z Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity, kteří se prostřednictvím dobrovolnické práce seznamují s chodem hospice a jeho organizačním zajištěním. Pod záštitou projektu Dobrovolnictví ve veřejné správě k nám pravidelně chodí pomáhat pracovníci Magistrátu města Brna a Úřadu městské části Brno – střed.

 

Činnosti, které naše dobrovolnice a dobrovolníci vykonávají:

 • trávení volného času s našimi pacienty (sociální a lidský kontakt, povídání, četba knih a časopisů, pobyt na zahradě, vyjížďky na vozících do okolí hospice)
 • výpomoc s údržbou zahrady (zalévání, sekání trávy, pletí plevele)
 • dezinfekce a uskladňování kompenzačních pomůcek v půjčovně pomůcek
 • práce v administrativě
 • tvorba výrobků pro následný benefiční prodej
 • organizace benefičních a propagačních akcí (konference, koncerty, jarmarky, den otevřených dveří, potravinová sbírka)

Jsme nakloněni spolupráci i v rámci dalších aktivit, které nejsou zmíněny výše.

Dobrovolnice a dobrovolníci přicházejí do hospice z různých důvodů, s odlišnými představami, proto se snažíme o co nejpestřejší nabídku možností výpomoci. Dobrovolnické práce si velmi vážíme a snažíme se poskytnout všem dobrovolníkům vlídné a příjemné prostředí, ve kterém jejich práce nabývá smyslu a stává se viditelnou.

Podmínky spolupráce:

 • věková hranice 18 let
 • trestní bezúhonnost
 • pohovor s psychologem (v případě zájmu o kontakt s pacienty)
 • absolvování školení

Vylučovací doložky dobrovolnictví:

 • úmrtí blízkého člověka v posledních 12 měsících (adaptace na ztrátu)
 • vlastní onkologické onemocnění
 • významná psychopatologie, příp. psychiatrické ambulantní vedení

 

Kontaktovat můžete koordinátorku dobrovolníků Ing. Ivu Valentovou, a to emailem dobrovolnik@hospicbrno.cz nebo na telefonním čísle +420 730 895 535.