PROGRAM ŠVÝCARSKO-ČESKÉ SPOLUPRÁCE

V rámci Programu švýcarsko-české spolupráce byly České republice poskytnuty granty v jednotlivých prioritních oblastech s celkovým cílem snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené EU a snížení hospodářských a sociálních rozdílů mezi dynamickými městskými centry a strukturálně slabými okrajovými regiony v rámci ČR.

Název projektu: Zvýšení odborných kompetencí zaměstnanců a modernizace IT infrastruktury Hospice sv. Alžběty o.p.s.
P
říjemce grantu: Hospic sv. Alžběty o.p.s., Kamenná 207/36, 639 00 Brno-Štýřice
Celkové plánované oprávněné výdaje  projektu : 1 078 056,00 Kč

Podíl grantu na celkových oprávněných výdajích: 970 250,40 Kč

Doba realizace projektu: 2014-2016