PROJEKT REKONSTRUKCE A DOSTAVBY HOSPICE SV. ALŽBĚTY V BRNĚ

z á k l a d n í   i n f o r m a c e

 

Hospic sv. Alžběty je jediným hospicem ve statutárním městě Brně. Již dvacet let poskytuje komplexní pomoc a podporu nemocným v pokročilé a konečné fázi nevyléčitelných onemocnění.

Stávající kapacita (23 lůžek) je dlouhodobě zcela nedostačující. Proto připravujeme projekt dostavby a rekonstrukce hospice s cílem rozšířit kapacitu o dalších 21 lůžek na celkový počet 44 lůžek.

 

Hlavním důvodem realizace projektu je převis poptávky klientů po odlehčovací službě v rámci okresů Brno-město a Brno-venkov. Míst, ve kterých by cílovým skupinám projektu byla poskytována odlehčovací služba, je akutní nedostatek. Jedná se o potřeby těch, kteří pečují o osoby s chronickým onemocněním. Ve většině případů se jedná o rodinné příslušníky. Pro cílovou skupinu onkologicky nemocných a osoby o ně pečující taková služba zcela chybí.

 

Projekt je v současné době připraven k realizaci.

 

Převážnou část investičních nákladů pokryjeme z evropských dotací (35 mil.), ale neobejdeme se bez pomoci dobrovolných dárců.

 

 

D ě k u j e m e   z a   V a š i   p o d p o r u  !