Poděkování

Za celý kolektiv hospice velmi děkujeme, že navštěvujete naše benefiční a osvětové akce! Bez Vás všech by to nešlo. 

Děkujeme jak za návštěvu, tak za podporu, které si neskutečně vážíme.

Jsme velmi rádi, že jak na koncertu Evy Pilarové, tak na Zharadní slavnosti byla velmi vysoká účast, až nás to všechny překvapilo :-)  Ve fotogalerii si můžete prohlédnout střípky z obou akcí.

Koncert Evy PiIarové, který se konal 23.6.2017 byl podpořen nadací Divoké husy, která nám výtěžek z akce zdvojnásobila. Celková částka z koncertu tedy činí krásných  41 836,- Kč. Překvapením bylo, že nadace Divoké husy přidala ještě částku 37 400,-, kterou věnovala nadaci společnost ŘLP ČR, s.p. a vybrala si právě nás, což bereme jako velký závazek a moc za něj děkujeme! Celkový výtěžek bude využit na rekonstrukci podlahy části lůžkového oddělení.

Zahradní slavnost, která se konala 13.9.2017 byla i přes nepřízeň počasí velmi milou akcí, na které se "vyřádily" především děti. Tato akce byla podpořena společností Globus a výtěžek z prodaného zboží činí 15 158,-Kč. Výtěžek bude využit na nákup drobných potřeb pacientů.